Záhadná typografie #3 – Nejčastější typografické chyby [náhledový obrázek]

Záhadná typografie #3 – Nejčastější typografické chyby

V dalším článku o typografii se zmíním o nejčastějších chybách, se kterými jsem se v praxi setkal. Jde o zásadní chyby, kterým by se měl každý vyvarovat a dávat si na ně pozor. Nebudu se zde rozepisovat o tom, jaké typy písma jsou lidé schopni použít a proč si myslím, že je používají špatně. A nejde jen o to, že používají například písmo patkové tam, kde se hodí více nepatkové. Vydalo by to totiž na celý článek, možná i na sérii článků.

Zatím si rozebereme jen prvních pár typografických chyb, u kterých patrně zjistíte, že jste se s nimi už někde setkali.

Jak se správně píše cenovka?

Už nesčetněkrát mi někdo poslal podklady pro ceník, leták nebo brožuru a občas jsem narazil na to, že je cena špatně napsaná. Pokud totiž napíšete 1 599,- Kč, je to špatně.

Jak je to tedy správně? Jak správně typograficky zapíšeme cenu? Nejjednodušší způsob je 1 599 Kč, sám to tak nejčastěji píšu. Pokud je z kontextu jasné, o jakou měnu se jedná, lze použít 1 599,-. Existují ale i další správné způsoby zápisu.

špatně správně
1 599,- Kč 1 599 Kč
1.599 Kč
1 599,-
1.599,-
Kč 1 599,-
Kč 1.599,-

Z uvedených správných příkladů vyplývá, že pokud má částka čtyři cifry a více (jeden tisíc a více), oddělujeme tisíce mezerou případně tečku.

Předložky a spojky na konci řádků

Tohle je poměrně známá věc, přesto se setkávám s tiskovými materiály, ve kterých si na předložky a spojky na koncích řádků autor nedával pozor. V každém případě bychom na nový řádek měli zalomit jednopísmenné předložky a spojky „a“, „i“, „o“, „u“, „k“, „s“, „v“ a „z“. Dá se to jednoduše udělat pomocí nezlomitelné mezery vložené mezi předložku a následující slovo. V běžných textových editorech (Word, Open Office) se tento znak píše zkratkou Ctrl+Shift+Mezerník.

Co se týče dvoupísmenných předložek a spojek (například „až“, „po“, „ve“ apod.) v praxi jsem se setkal s přístupem, že ty se zalamovat nemusí, pokud je text vysázen na úzké stránce či sloupci a při zalamování dvoupísmenných předložek a spojek by to „nevypadalo dobře“. Zato při širokých řádcích, kde je dost místa bychom koncům řádků měli věnovat větší péči a pohlídat si to.

Jak správně uvádět otevírací dobu?

Další typografická záludnost, ve které se dost často chybuje. V podstatě chybu v zápisu otevírací doby vídám skoro každý den. Buď je špatně zapsaný časový údaj, anebo vyjádření rozsahu od/do. Časový údaj se správně píše s tečkou, což je docela matoucí, když všude (digitální hodinky, čas zobrazovaný v mobilních telefonech a na displejích budíků) se používá zápis s dvojtečkou. Ono to totiž není úplně jednoznačné. Podle pravidel českého pravopisu se má používat tečka a jednociferný zápis hodin 0–9 se má uvádět jednomístně (například 2.20, 22.50, 7.15). Ovšem podle technické normy ČSN 01 6910, která není závazná, by se měla používat dvojtečka a jednociferný zápis hodin 0–9 lze uvádět dvoumístně (například 10:55, 05:15, 3:20, 15:45, 00:30). Já osobně se držím pravidel českého pravopisu, ale někteří lidé s tím mívají problém. Časové údaje lze doplnit zkratkou „h“, „hod.“ nebo nezkracovaným „hodin“. Pokud udáváme rozmezí od/do, zapisujeme jej s pomlčkou a bez mezer. Pozor na skutečnost, že to, co většina lidí na klávesnici považuje za pomlčku je ve skutečnosti spojovník, který je kratší. Při psaní ve Windows je pro jistotu lepší používat zkratku Alt+0150, což je opravdu ta skutečná a jediná pomlčka pro psaní rozmezí, a to nejen času, ale například dnů či měsíců.

Zápis časového údaje

špatně správnědle PČP správnědle ČSN
6,30
08.15
10/00 h.
15,45 hod
19,25 hodin.
6.30
8.15
10.00 h
15.45 hod.
19.25 hodin
6:30
08:15
10:00 h
15:45 hod.
19:25 hodin

Zápis otevírací doby

špatně správnědle PČP správnědle ČSN
9,00 – 12:00
10.00 – 18.00 h.
14:00-19,00 hod.
od 7,00 – 20,00 hodin
9.00–12.00
10.00–18.00 h
14.00–19.00 hod.
7.00–20.00 hodin
09:00–12:00
10:00–18:00 h
14:00–19:00 hod.
7:00–20:00 hodin

Zápis rozmezí

špatně správně
od 15 – do 20
pondělí – pátek
únor – až květen
9–12
pondělí–pátek
únor–květen

Pozn.: Je v podstatě jedno, pro který zápis (zda podle PČP nebo ČSN) se rozhodnete, jen se daného způsobu musíte držet v rámci celého textu.

Jak se píšou uvozovky?

Uvozovky jsou dalším tématem, kde dost lidi tápou. Respektive to nechávají na textovém editoru, který si s tím už nějak poradí – naštěstí většinou docela dobře. Když píšete například ve Wordu nebo v Open Office, tak většinou ani nevíte, že to máte dobře. Na uvozovkách je také vidět, jak se liší česká typografie od typografie v anglicky mluvících zemí.

Správné české uvozovky pro uvození přímé řeči, nebo pro zvýraznění citově zabarvených slov se píšou:

Česke začínající uvozovky

na záčátku jako – „ – pro zapamatování se podle tvaru uvozovek vžilo dolní 99, lze je psát pomocí zkratky Alt + 0132

České ukončující uvozovky

na konci jako – “ – podobně pro zapamatování těchto uvozovek se vžilo horní 66, ty lze psát pomocí zkratky Alt + 0147

anglické uvozovky

V angličtině se používají uvozovky horní 66 – “ – a horní 99 – ”.

Word nebo Open Office uvozovky automaticky opraví, jen musíte dbát na to, zda máte správně nastavený jazyk textu. Pokud máte nastavenou češtinu a chcete psát anglický text, počítejte s tím, že uvozovky budete mít opraveny špatně. A obdobně, pokud máte nastavený jazyk textu jako angličtina, opraví se vám uvozovky na anglický způsob psaní.

Když používáte textový editor, který to za vás neopravuje, tak na místě uvozovek nebudete mít uvozovky, ale značku pro anglické palce (inch) – „. Je to také nejčastější chyba, se kterou se při psaní uvozovek setkávám. Občas je někdo schopný napsat místo uvozovek dvě čárky nebo něco podobného, ale to už jsou vyloženě „zrůdnosti“.

České uvozovky

špatně správně
″Jezdí vždycky stejný řidič?″ zeptala jsem se.
“Jezdí vždycky stejný řidič?“ zeptala jsem se.
„Jezdí vždycky stejný řidič?“ zeptala jsem se.

Anglické uvozovky

špatně správně
„I don’t care what Breaker told you,“ said Nightingale.
″I don’t care what Breaker told you,″ said Nightingale.
“I don’t care what Breaker told you,” said Nightingale.

Předchozí články o typografii

4 komentářů u „Záhadná typografie #3 – Nejčastější typografické chyby“

 1. Díky za článek, děláte užitečnou práci. Ostatní díly jsem zatím nečetl, ale v brzké době se na ně podívám.
  K tomuto dílu mám několik poznámek:

  Předložky a spojky na konci řádků
  1) Z jednopísmenných aikosuvz je, pokud vím, na konci řádku přípustné malé a.
  2) Ve větě „Za to při širokých řádcích…“ máte chybu – nikoli „za to“ (za co?), nýbrž zato – viz například http://www.proofreading.cz/za-to-nebo-zato.

  Jak správně uvádět otevírací dobu?
  Buď je špatně zapsaný časový údaj a nebo vyjádření rozsahu od/do.
  Správně je to: „… časový údaj, anebo vyjádření…“ – tzn. spojka anebo (namísto „a nebo“) + čárku před.

  Ke kapitole o uvozovkách bych ještě doplnil alespoň jednoduché uvozovky ‚Alt+0132 a Alt+0145‘.

  MFP

  1. Děkuji za komentář a za upozornění na chyby v článku. V praxi jsem se nesetkal s tím, že by bylo povolenou malé „a“ na konci řádku. Chci tím říct, že jsem ho vždy zalamoval na další řádek. Ale netvrdím, že nemáte pravdu.

   Ohledně uvozovek, chtěl bych je někdy v budoucnu rozebrat podrobněji.

   1. Na to malé a si matně pamatuju z literatury; buď to byla Praktická typografie pánů Kočičky a Blažka, anebo Beranův Typografický manuál (tyto dvě knihy jsou pro amatéra nejspíš to nejlepší, co je; máte pro mě ještě nějaký tip na vhodnou literaturu?).
    I to malé a se sice snažím dávat na nový řádek, ale pokud by mi to hodně rozhodilo mezislovní (resp. mezipísmenné) mezery, nechávám ho na konci řádku.

    1. V poslední době hodně sázím časopisy, brožury a katalogy, kde sázím text „na prapor“, takže tam se ten text láme snadno a ty rozdíly v mezerách tam prakticky nejsou. Co se týče literatury, nevzpomenu si teď na název knížky, kterou používám „na pracovišti“, ale doma se mi válí třeba „Písmo v propagaci“ z roku 1974 nebo „Corporate identity set“ – což je novější věc, ale jako základ pro pochopení, co je to corporate identity a corporate design, je to dobré.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
Jan Konečný - Holčička v temnotě ztracená

strašidelná fantasy pro děti, co se nebojí, a pro dospělé s fantazií

objednat